Kullanım Kosulları

 1. TIMECEPTION ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’); bir tarafta, Muğla Teknopark Kötekli Mahallesi Denizli Yolu Bulvarı No:4B-28 Menteşe/MUĞLA adresinde mukim SHELLIX SMART SOLUTIONS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra ‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır) ile işbu sözleşmeyi kabul ederek ŞİRKET’in mobil uygulamasında (‘UYGULAMA’’ veya ‘’TIMECEPTION’’) üyelik oluşturan Üyeler arasında aşağıdaki şartlar doğrultusunda kurulmuştur.  
  2. ŞİRKET ve ÜYE, işbu SÖZLEŞME’de ayrı ayrı “TARAF” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.
  1. Tanımlar

  Üye/Üyeler: TIMECEPTION uygulamasını kullanmak üzere işbu sözleşmeyi kabul eden kişi/kişileri

  İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere ŞİRKET içerisinde veya ŞİRKET’ten aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

  Üçüncü Kişiler: ŞİRKET ve ÜYE dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri,

  KVK: Kişisel Verilerin Korunması’nı

  KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

  Premium Üyelik: TIMECEPTION’ın birtakım ücretli özelliklerinden yararlanılması için gereken üyelik çeşidini,

  Şirket: SHELLIX SMART SOLUTIONS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’ni

  Uygulama: TIMECEPTION adlı mobil uygulamayı,

  Veri Sorumlusu: SHELLİX SMART SOLUTİONS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’ni

  Web Sitesi: TIMECEPTION’a ait www.timeception.com adresini,

  1. Sözleşmenin Konusu
  1. ŞİRKET; TIMECEPTION adlı uygulamanın sahibi ve işletenidir.  TIMECEPTION; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi Neroloji, Epilepsi ve Uyku Rahatsızlıkları Ana Bilim Dalı’nın katkıları ve analizine dayanarak oluşturulmuş işitsel içerikler sunan bir uygulamadır. Bu uygulamada, ÜYE’ler kendileri için hazırlanmış işitsel içerikleri kullanarak uygulamadan faydalanırlar. İşbu Sözleşme’nin konusu; ŞİRKET’in sahip olduğu uygulama aracılığıyla, ÜYE’lerin yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin şart, koşulları, uygulamanın kullanım kurallarını düzenlemektedir.
  1. Giriş 
  1. TIMECEPTION uygulamasını indirip ana ekrana erişen kişiler tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin Üye olunmadan önce okunması gereklidir. SÖZLEŞME’de düzenlenen koşulların ÜYE tarafından kabul edilmemesi halinde, uygulamanın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. ÜYE’nin uygulamayı kullanması ve/veya ‘’Üyelik Sözleşmesi’ni Okudum’’ butonunu işaretleyerek ÜYE olması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul etmiş ve onaylamış olacaktır.
  2. ÜYE, işbu Sözleşme metninde geçen Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış terimlerin kendi dillerindeki karşılığını bilmek durumundadırlar. Sözleşme kapsamında belirtilen terimlerin kendi dillerindeki karşılığını araştırmak ve ona göre işlemleri yapmak durumundadırlar. İlgili kelimenin anlamının bilinmediği iddiası TARAFLAR açısından geçersizdir.
  3. ÜYE, TIMECEPTION’ın sunduğu hizmetlerden faydalanarak işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
  4. ŞİRKET tarafından, tamamen ŞİRKET’in kararıyla, zaman zaman TIMECEPTION’ı yayımlanabilecek güncelleştirmeler de SÖZLEŞME’ye dahildir. 
  5. ŞİRKET, herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları TIMECEPTION’ı yayımlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, TIMECEPTION’a yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve tüm ÜYE’ler yeni şartlara tabii olacaktır.
  1. Timeception
  1. TIMECEPTION, ÜYE’lerin SÖZLEŞME kapsamındaki hizmetlerden yararlanabildikleri, bu hizmetlerden yararlanırken SÖZLEŞME’de belirtilen sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken bir uygulamadır. SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere uymayacak ÜYE’lerin uygulamayı kullanmaması gerekir. ÜYE’ler işbu SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere uyacaklarını/yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  2. TIMECEPTION, içerikleri ile ÜYE’lere sağladığı hizmetlerinde kesinlikle bir iyileşme garantisi veya vaadi sunmaz. TIMECEPTION, tıbbi bir çözüm sunmadığı, herhangi bir hastalık teşhisi, tanısı koyma amacı taşımadığı gibi medikal bir uygulama veya sağlık uygulaması da değildir. TIMECEPTION’ın sunduğu hizmetler ve içeriklerinden yararlanan ÜYE’lerin herhangi bir medikal ve tıbbi bir yan etki veya iyileşme ile karşılaşmaları söz konusu değildir. TIMECEPTION içerikleri, hiçbir psikolojik veya fiziksel rahatsızlığı olmayan ve 18 yaşından büyük kişiler için üretilmiştir ve bu tanıma uymayan kişilerin TIMECEPTION’ı kullanmamaları gerekmektedir. ÜYE’lerin uygulamayı kullandıkları sırasında karşılaşacakları sonuçlar TIMECEPTION’a yöneltilemeyecek olup bu SÖZLEŞME’yi kabul eden ÜYE’ler uygulamayı kullanmaktan dolayı Şirket’e karşı herhangi bir hak talep edemezler. TIMECEPTION’ı kullanan ÜYE’ler, uygulamayı kullanımdan dolayı herhangi bir hak talep etmeyeceklerini, TIMECEPTION’ı sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
  3. Premium özelliklerin kullanılabilmesi ve Premium içeriklerden yararlanılabilmesi için TIMECEPTION’a üye olunması gereklidir. 
   1. Üye Olmak
  • TIMECEPTION’a üye olabilmek için uygulamanın indirilip kurulması gereklidir. Ardından çıkan ‘’Üye Ol’’ seçeneğine tıklandığında, kişinin karşısına ‘’Üye Ol’’ ekranı çıkacaktır. Bu ekranda, kişiye ‘’Ad soyad, Doğum Tarihi, cinsiyet (kimlik) E-posta adresi, telefon numarası (İletişim Bilgisi), Şifre (İşlem Güvenliği), çalıştığı kurum/firma (özlük) bilgisi sorulur. Sorulan bilgilerin zorunlu olanları doldurduktan sonra üyelik sıfatını kazanılabilmesi için ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin okunması ve kabul edilmesi, gizlilik politikasının okunması ve kabul edilmesi gerekmektedir. ÜYE’lerin işlenen kişisel verileri hakkındaki ayrıntılı bilgiye [email protected] adresine ulaşarak sahip olabilirsiniz.
  • Giriş ekranından; mevcut Google, Apple veya Linkedin hesapları ile de üyelik sağlanabilmekte olup bu şekilde yapılan üyeliklerde paylaştığınız kişisel verileriniz için veri sorumlusu Google, Apple veya Linkedin olacaktır. 
  1. Ana Sayfa
  • TIMECEPTION ana sayfasında, Üyeler için birtakım modüller bulundurur. Bu modüller standart ve premium olmak üzere iki ayrılır. Standart modüller tüm Üyeler tarafından kullanılabilirken, Premium modüller sadece Premium Üyeler tarafından kullanılabilmektedir.
  • Modüller içerisinde, çeşitli testler ile zaman algı ölçütünüz belirlenmektedir.
  • Kategorilerin düzenlenmesi, azaltılması ve artırılması tamamen TIMECEPTION’ın inisiyatifindedir. ÜYE’lere kategoriler üzerinde herhangi bir hak vermez.
  1. Katılımcılar
  • Katılımcılar kısmında, oluşturulan profilin bilgileri otomatik olarak ilgili alana aktarılır ve kayıt olan Üye aynı zamanda ilk katılımcıdır.
  • Premium Üyeler, farklı katılımcılar da ekleyebilirler. Farklı katılımcının eklenmesi durumunda eklenen katılımcıdan gerekli kişisel verilerin korunması izinlerinin ve gizlilik hükümlerinin Üyeler tarafından alınmış olması gerekmektedir.
  1. Sonuçlar
  • Üye’ler ana sayfada bulunan içerikleri deneyimlediklerinde sonuçları ‘’sonuçlar’’ sayfasına aktarılmaktadır.
  1. Profil
  • Profil bilgilerinde, üye olurken alınan bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, Üyeler tarafından değiştirilebilmektedir.
  1. Üye Bilgileri ve Kişisel Veriler
  1. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Aydınlatma metinleri işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Kişisel verilerin işlenmesi ÜYE ve/veya ŞİRKET arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. 
  2. İlgili hukuki ilişkinin TARAFLAR arasında kurulan Kişisel Veri Politikaları, Gizlilik Politikası, Gizlilik Bildirimleri, Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Kişisel Veri Bildirimleri ile belirlenmektedir. ÜYE işbu sözleşmeyi kabul etmekle aynı zamanda yukarıda sayılan Kişisel Veri Politikaları, Gizlilik Politikaları, Gizlilik Bildirimleri, Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Kişisel Veri Bildirimleri’ni de okuduklarını kabul ve beyan etmektedirler.

   

  1. Sorumluluk Sınırlandırılması
  1. ŞİRKET, uygulamanın ve bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile ÜYE hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun, hazırlanan herhangi bir çalışma ve/veya verinin geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz. 
  2. Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, ŞİRKET; uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, ÜYE’lerin, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
  3. ŞİRKET herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ŞİRKET’in ÜYE’lere veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
  4. İşbu SÖZLEŞME kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişiklerden kaynaklanan işlemler ŞİRKET’in sorumluluğu dışındadır ve aynen SÖZLEŞME’ye yansıtılır.
  5. TIMECEPTION’a üyelik sırasında, ÜYE’lerden alınan kişisel veriler, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere TARAFLAR’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara iletebilecektir.
  1. Üyelik
  1. ÜYE, ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetlere, kendi mobil telefonunu kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazların bilgisine Google Play Store ve AppStore’dan ulaşılabilir olmakla birlikte bu cihazları temin etmek ÜYE’nin sorumluluğundadır.
  2. ÜYE, UYGULAMA’YI kullanırken internet bağlantısına ihtiyaç duyacaktır. ÜYE’nin yararlandığı kablosuz ağ veya mobil internet hizmet sağlayıcısı tarafından UYGULAMA içerisindeki içeriklerden yararlanırken  kablosuz ağı veya mobil internetinden mobil veya internet operatörü kullanım bedeli tahsil edilebilir. Bu mobil veya internet operatörü kullanım bedeli, ŞİRKET’in sorumluluğunun dışında olup ŞİRKET TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEMEKTE ve tamamen uygulamayı kullanan ve onun abone olduğu kablosuz ağ veya mobil internet hizmet sağlayıcısı arasındadır.
  3. TIMECEPTION; standart ve Premium olmak üzere iki tür üyeliğe sahiptir. Standart üyelikte herhangi bir ücret ödenmeden uygulamanın sunulan birtakım İçeriklerinden faydalanılabilirken, Premium üyelikte; birtakım özel İçerikler sunulur. Premium üyelik, TIMECEPTION içerisindeki ‘’uygulama içi satın alım’’ yöntemi ile temin edilebilir.
  4. Premium üyelik, yıllık yenilenen abonelik şeklinde de tanımlanabilir. Abonelik hizmetlerinde ÜYE’ye belirtilen tarihler dışında herhangi bir ödeme alınamaz. Ödeme alınmadan önce ÜYE bilgilendirilir. Aboneliğin ÜYE tarafından iptal edilmesi durumunda, ÜYE’nin içinde bulunduğu abonelik dönemi içerisinde Premium üyeliğin sağladığı hizmetlerden yararlanılmaya devam edilir ve abonelik dönemi sona erdiğinde Premium üyelik standart üyeliğe dönüşür.
  5. Premium üyelik fiyatlarında değişikliğe gidildiğinde, yapılan değişiklik ÜYE’ye bildirilir ve onun izni olmadığı sürece Premium üyelik yenilenmez. ÜYE, fiyat değişikliği yapıldığında kendine gelen bildirimi kabul etmediği sürece ve fiyat değişikliğine onay vermediği sürece Premium üyeliğinin standart üyeliğe otomatik olarak döneceğini öngördüğünü ve bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET tarafından ÜYE’ye Premium üyelik aboneliğinin sonlanmasına doğru veya ödemenin yapılmadığı durumlarda e-posta yoluyla bildirim yapılacaktır. 
  6. ÜYE, Premium üyelik aboneliğini, TIMECEPTION içerisinden yönetebilecektir.
  7. Premium üyelik üçüncü parti (Google Play Store, AppStore vb.) bir sağlayıcı vasıtasıyla satın alındıysa abonelik direk bu üçüncü parti kuruluş ile iptal edilmesi gerekmektedir. 
  8. Premium üyelik satın alınmasına dair ŞİRKET ile ÜYE arasında yapılan sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md.15/1-ğ’de sayılan ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ sözleşmelerden olup ÜYE, hiçbir şekilde satın alma işleminden sonra cayma hakkını kullanamaz. ÜYE, bu kapsamda premium üyelik satın aldığında cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul eder.
  9. TIMECEPTION’a üyelik sırasında kullanılan şifrenin gizliliğinin sağlanması ve güvenliğin korunmasından ÜYE sorumlu olacaktır. Üyelik üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin ÜYE tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır. ÜYE, şifrenin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal ŞİRKET’e Web Sitesi veya TIMECEPTION’da bulunan [email protected] e-posta adresine bildirecektir.
  1. Ödemeler
  1. UYGULAMA, ücretsiz olarak Google Play Store ve AppStore’dan indirilebilir ancak içerisindeki bazı içeriklerin kullanılması için Premium üyelik gerekmektedir. Bu içeriklerden faydalanabilmek için de premium üyeliğe de yukarıda bahsedilen ‘’üyelik’’ maddesindeki gibi abone olmanız gerekmektedir.
  2. Premium üyelik için, uygulama indirildikten sonra ÜYE’nin ‘’premium üyelik’’ satın alması ve satış sözleşmesi ile ek sözleşmeleri onaylaması gerekmektedir. Gereken sözleşmeler onaylanmadığı sürece premium üyelik sağlanamayacaktır.
  3. Satış işlemi gerçekleştikten sonra (ücretin ödendiği anda) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmetliği md.15/1-ğ gereğince ÜYE’nin herhangi bir cayma hakkı olmadığını bildiğini ÜYE kabul eder. 
  4. ÜYE, Google Play Store veya AppStore gibi birtakım aracı hizmetlerle premium üyeliği satın alması halinde iade ve cayma işlemlerini aracı hizmet sağlayıcılarla yapabilecektir. Bu durumda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 
  5. ŞİRKET, fatura kesmek için üçüncü kişi iş ortağı bir firma ile çalışabilecek olup bu durumda ödemeye ve faturalandırmaya ilişkin faaliyetlerin hepsi gizlilik ve KVKK hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. 
  6. Ödeme ve faturalandırma hizmetleri üçüncü kişi iş ortağı ile gerçekleştirildiğinde işbu SÖZLEŞME’ye ek olarak üçüncü kişi iş ortağının da ödeme ve faturalandırma sürecine ilişkin sözleşmesi TARAFLAR için de geçerli olacaktır.
  7. Üçüncü kişi iş ortağının ödeme ve faturalandırma süreçlerine ilişkin herhangi bir kusurunun olması veya işlemin gerçekleşememesi durumunda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
   1. ŞİRKET’in hizmetlerinden ÜYE sıfatıyla faydalanabilmek için yukarıda belirtildiği üzere Üye Formu doldurularak ve ekindeki sözleşmeler kabul edilerek ŞİRKET’e iletilmelidir. Üye’ler ilgili form ve bununla bağlantılı noktalarda kendileri tarafından beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerden dolayı dolaylı veya doğrudan çıkabilecek zararlardan kendi sorumluluklarının olduğunu ÜYE olarak veya ŞİRKET dolaylı olarak kullanarak kabul etmektedirler. 
   2. ÜYE’lerin her biri Üyelik Statüsü’nü üyelikleri ŞİRKET tarafından onaylandığı takdirde kazanırlar. Bu kapsamda ÜYE olmak için başvuran her kişi, reşit olduğunu taahhüt etmektedir. Bu kapsamda bir hak kaybı yaşanması durumunda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ebeveynler ve yasal temsilciler kabul etmektedirler. 
   3. ÜY’E’lerin her biri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında İşbu SÖZLEŞME’nin tarafı olmayı gerektirecek Fiil Ehliyeti’ne sahip olduğunu kabul ve beyan ederler. Kendi fiil ehliyeti sınırlı veya ilgili işlemi yapmada ehliyetsiz ise İlgili işlemi yapanın yetkili yasal temsilcisi olduğunu kabul ve beyan eder. İlgili işlemlerden doğacak hiçbir sorumluluğu ŞİRKET kabul etmemektedir.
   4. ÜYE, kullanacağı hizmetler ile ilgili kullanım haklarının kapsamına, Web Sitesi’nden veya TIMECEPTION’dan ulaşabilecektir. ŞİRKET, ÜYE’ye kullanıma ilişkin üyelik dâhilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.
   5. ÜYE, ŞİRKET’in veya onun içerik, ortam veya uygulama tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin ŞİRKET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
   6. ÜYE’ler tarafından, ŞİRKET’e gönderilen veya TIMECEPTION içerisinde paylaşılan veya gösterilen tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler (birlikte “İçerik” olarak anılır) tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır.
  • ÜYELER’in farklı katılımcılar eklemesi halinde katılımcılara ilişkin paylaşım izinlerinin, kişisel veri ve gizlilik izinlerinin katılımcılardan ÜYE tarafından alınmış olması gereklidir.
  1. ÜYE’ler solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, ŞİRKET’i, sunucularını veya ŞİRKET’e bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamazlar. ŞİRKET sayfalarının kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemezler. ÜYE, verdiği zararı gidermekle sorumludur.
  2. ÜYE tarafından, herhangi bir zaman TIMECEPTION üzerinden hesap iptal edilebilir. Hesabını iptal eden ÜYE’nin TIMECEPTION’a giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan ÜYE hesabına ait yapılan satın alım işlemleri ve yüklenen içerikler 10 yıl boyunca sadece yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile istekleri olması halinde paylaşılmak üzere İlgili Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin erişemeyeceği bir şekilde tutulur. ÜYE, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
  3. ÜYE, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer ÜYE’lerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. ÜYE bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
  4. ÜYE, TIMECEPTION’a üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ÜYE’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden ŞİRKET’in sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
  5. ÜYE, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve TIMECEPTION’a üyeliğinin iptal edilmesi halinde ŞİRKET’ten hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
  6. ŞİRKET, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
  7. ŞİRKET, sağladığı hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta, kullanmakta olduğu teknolojiyi herhangi bir zamanda değiştirmekte serbesttir. ŞİRKET, yükümlülüklerinden herhangi biri için Üçüncü Kişiler veya firmalarla sözleşme yapma ve ŞİRKET’in bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.
  8. ŞİRKET amacı TIMECEPTION’ın sunduğu hizmetin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanının arızalanması nedenleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TIMECEPTION’ın sunduğu hizmet kesintiye uğrayabilir. Ayrıca ŞİRKET’in önceden bildirimde bulunmaksızın TIMECEPTION’ın sunduğu hizmetteki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. TIMECEPTION’ın sunduğu hizmetten kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla ŞİRKET tarafından veri saklama politikalarına uygun olarak saklanacak ancak geçerli bir mahkeme emri olmadan bu içerikler alınamayacaktır. Buna bağlı olarak ÜYE, TIMECEPTION’a kendi İçeriklerini yedeklemeyecektir. Başka bir deyişle, ÜYE, TIMECEPTION’ın bir yedekleme hizmeti sunmadığını ve TIMECEPTION’a İçeriklerin yedeklemesi veya depolanması amacıyla güvenemeyeceğini kabul eder. TIMECEPTION’ın sunduğu hizmetlerin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda ŞİRKET’in, ÜYE’ye karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca ÜYE, İnternetin güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayabileceğini de kabul eder.
  9. ŞİRKET site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/ veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu ’link’ler, ÜYE’lere sadece referans kolaylığı nedeniyle ŞİRKET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  10. ŞİRKET, ÜYE’nin işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek ÜYE’nin  ÜYE’liğini iptal edebilir ve ÜYE’nin TIMECEPTION’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, ÜYE’liğini kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.
  11. ŞİRKET, ÜYE’ye TIMECEPTION’da ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.
  1. Telif Hakları
  1. ŞİRKET sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.
  2. ÜYE, ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının ŞİRKET’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  3. ÜYE, ŞİRKET’in hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, TIMECEPTION ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÜYE’ler arasındaki ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ŞİRKET’in bu dosyalardan ve İçeriklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, ŞİRKET’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  1. Temlik veya Nakil
  1. ŞİRKET, işbu SÖZLEŞME kapsamında tanzim olunan veya site içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, ÜYE’ye bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakledebilir.
  1. Mücbir Sebepler
  1. ŞİRKET doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü veya imkân yetersizliği nedeniyle ŞİRKET’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. 
  1.  Sözleşmenin Bütünlüğü
  1. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, SÖZLEŞME’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  2. İşbu SÖZLEŞME, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil eder. Ekleri özel hüküm teşkil edip, çelişki halinde öncelikle geçerli olacaktır.
  1.  Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü
  1. ŞİRKET sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri vb ŞİRKET Gizlilik Politikası’na tabi olacak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ek Kanun’lara aykırı olmamak kaydı ile en az iki (2) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta ŞİRKET sisteminde saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
  1.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki 
  1. İşbu sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Muğla Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  1.  Fesih
  1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

  ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla işbu ÜYE SÖZLEŞMESİ’ni onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunuzu, içeriği anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş bulunuyorsunuz

  TIMECEPTION MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’); bir tarafta, Muğla Teknopark Kötekli Mahallesi Denizli Yolu Bulvarı No:4B-28 Menteşe/MUĞLA adresinde mukim SHELLIX SMART SOLUTIONS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra ‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır) ile işbu Sözleşmeyi kabul ederek ŞİRKET’in mobil uygulamasından (‘UYGULAMA’’ veya ‘’TIMECEPTION’’) premium üyelik oluşturan Üyeler arasında aşağıdaki şartlar doğrultusunda kurulmuştur.  
  2. ŞİRKET ve ÜYE, işbu SÖZLEŞME’de ayrı ayrı “TARAF” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.
  1. Sözleşmenin Konusu
  1. Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (‘’Kanun’’) ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’)’ne uygun olarak Üye’nin, Uygulama içerisinden Premium Üyelik aboneliği satın alma işleminde Tarafların hakları ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.
  2. Taraflar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği şartlarını bildiklerini ve satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte bu işlem tamamlanmadan önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, Ön Bilgilendirme Formu’nu ve son olarak Web Sitesi’ni veya Uygulama’yı kullanarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduklarını, kabul ettiklerini taahhüt ve beyan ederler.
  1. Premium Üyelik Aboneliği
  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Üye, Uygulama veya Web Sitesi içerisindeki tercihine göre düzenlenmiş olan Premium Üyelik Abonelik Planları’ndan birini seçebilir. 
  2. Premium Üyelik aşağıdaki hizmetlerle sınırlıdır:
   1. tüm oynatma listeleri kişiselleştirilebilir, içeriklerin oynatma sırası değiştirilebilir, 
   2. Üye kendine ait mesajlar bırakabilir, 
   3. Üye tüm oynatma listelerine sınırsız erişim sağlar.
  3. İşbu Premium Üyelik Abonelik, Mesafeli Satış Sözleşmesi ile düzenlenmiş olup Taraflar’ca, Üyelik Sözleşmesi’nin 8’inci madde viii fıkrasında belirtildiği gibi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Niteliğinde olduğunu bilinmekte ve kabul edilmektedir.
  1. Premium Üyelik Aboneliği’nin Fiyatının Belirlenmesi
  1. Premium Üyelik Aboneliği’nin fiyatı, Yönetmelik’in 5’inci maddesi gereğince tarafınıza satın alma işlemi sırasında bildirilmektedir. İlgili hizmet/ürün’ün fiyatı satın alındığı zamana göre farklılık göstereceğinden onay sırasında açıkça bildirilmektedir. Premium Üyelik dışında Uygulama ve Web Sitesi’nin kullanımı tamamen ücretsizdir. 
  2. Şirket, Google Play Store, App Store veya kredi kartıyla satın alım yapılması halinde ilgili bankalar ve aracı kullanılması halinde aracının talep edebileceği ek maliyet, komisyon, masraf veya herhangi bir ücretten sorumlu tutulamayacaktır.
  3. Premium Üyelik niteliği içerisinde işbu Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde sayılan nitelikler ilerde değişiklik gösterebilir veya ayrıca ücretlendirilebilecektir. Bu durumda ilgili Premium Üyelik’iniz tamamlandıktan sonra yenilenen tarifeye göre üyelik yenileyebileceğiniz tarafınıza bildirilecektir.
  1. Premium Üyelik Aboneliği’nin Teslim Zamanı
  1. Premium Üyelik Aboneliği Web Sitesi veya Uygulama aracılığıyla satın alınabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi ‘’anında teslim edilen gayri maddi mallar’’ kategorisinde olan Premium Üyelik Aboneliği, Sözleşme’nin onaylanması akabinde derhal Üye’ye teslim edilecektir. 
  2. Teslim anı, Şirket tarafından Üye’ye işbu Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde belirtilen içeriklere ulaşım hakkının tanındığı andır. Bunun dışında, ilgili içeriklere ulaşmak ve kullanmak Üye’nin sorumluluğundadır.
  3. Üye’nin internet sağlayıcısı veya işletim cihazındaki kusurlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Buna göre Üye’nin, Premium içeriklere ulaşım anı, kullandığı cihazın işletim sistemine göre (Apple Store, Google Play Store vb.) değişiklik gösterebilir.
  1. Üye’nin Cayma Hakkı
  1. Yönetmelik’ta cayma hakkının kullanımı ve Taraflar’ın yükümlülükleri 9’uncu madde ile düzenlenmiştir. Buna göre; 
  2. ‘’MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  (2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

  (3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün 

  esas alınır.

  (4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

  (5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.’’

  1. Ayrıca yine Yönetmelik’te ‘’Cayma Hakkının İstisnaları’’ 15’inci madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

  ‘’MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.’’
  1. Üye, İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet, anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi bir mala ilişkin olduğu için Cayma Hakkının Kullanılmasının istisnalarının düzenlendiği 15’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtildiği üzere cayma hakkını kullanamaz..
  1. Elektronik İleti
  1. Sözleşme süresinden bağımsız olarak, Üye’nin üyelik formunu göndermeden önce vermiş olduğu onay kapsamında, onay geri alınana kadar Şirket ve/veya Şirket’in iştirakleri ve/veya Şirket’in iş ortakları, ve/veya Şirket’in iş yaptığı üçüncü kişiler tarafından Üye’ye bilgilendirme, pazarlama ve reklam amaçlı faks, e-posta, kısa mesaj, gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da diğer iletişim araçlarıyla başkaca bir icazet alınmadan elektronik ileti gönderilebilecektir.
  1. Gizlilik Hükümleri
  1. İşbu Sözleşme ile Üye’nin kabul etmiş olduğu Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Bu kapsamda Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin hükümleri Premium Üyelik Aboneliği’nden sonra da geçerli kalacak ve uygulanacaktır.
  1. Mücbir Sebepler
  1. Şirket; Google Play Store, App Store veya diğer aracı hizmet sağlayıcılarının sebep olduğu kesinti ve aksaklıklar ile doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü veya imkân yetersizliği nedeniyle ŞİRKET’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. 
  1. Sorumsuzluk Kaydı
  1. Şirket; Web Sitesi ve Uygulama’yı hiçbir tıbbi hastalığı, sorunu olmayan kişiler için hazırlamıştır. Üye’nin herhangi bir tıbbi hastalığı varsa Web Sitesi ve Uygulama’yı kullanmayı derhal sonlandırmalıdır.
  2. Üye Epilepsi Uyarısı’nı kabul etmeden Uygulama ve Web Sitesi’ni kullanamaktadır.
  1. Son Hükümler
  1. Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklı doğacak uyuşmazlıklarla ilgili olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün belirlediği parasal sınır içerisinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
  2. Üye, işbu Sözleşme ve Üyelik hükümleriyle ilgili her zaman tarafımıza [email protected] adresine başvurabilir. Başvurmadan önce Web Sitesi veya Uygulama’da bulunan İletişim Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bilgilendiğini kabul eder.

  TIMECEPTION ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

  1. Satıcı’nın Bilgileri
  1. UNVAN: SHELLIX SMART SOLUTIONS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
  2. ADRES: Kötekli Mah. Denizli Yolu Blv. No:4B – 23 Muğla Teknopark Menteşe / MUĞLA 
  3. MERSİS: 0769152927300001
  4. E-POSTA: [email protected]
  5. TELEFON: +90 252 358 77 57
  6. ŞİRKET ve ÜYE, işbu SÖZLEŞME’de ayrı ayrı “TARAF” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.
  1. Sözleşmenin Konusu
  1. Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (‘’Kanun’’) ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’)’ne uygun olarak Üye’nin, Şirket’e ait Web Sitesi veya Uygulama içerisinden Premium Üyelik aboneliği satın alma işleminde Tarafların hakları ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.
  2. Taraflar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği şartlarını bildiklerini ve satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte bu işlem tamamlanmadan önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, Ön Bilgilendirme Formu’nu ve son olarak Web Sitesi’ni veya Uygulama’yı kullanarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduklarını, kabul ettiklerini taahhüt ve beyan ederler.
  1. Premium Üyelik Aboneliği
  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Üye, Uygulama veya Web Sitesi içerisindeki tercihine göre düzenlenmiş olan Premium Üyelik Abonelik Planları’ndan birini seçebilir. 
  2. Premium Üyelik aşağıdaki hizmetlerle sınırlıdır:
   1. tüm oynatma listeleri kişiselleştirilebilir, içeriklerin oynatma sırası değiştirilebilir, 
   2. Üye kendine ait mesajlar bırakabilir, 
   3. Üye tüm oynatma listelerine sınırsız erişim sağlar.
  3. İşbu Premium Üyelik Abonelik, Mesafeli Satış Sözleşmesi ile düzenlenmiş olup Taraflar’ca, Üyelik Sözleşmesi’nin 8’inci madde viii fıkrasında belirtildiği gibi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Niteliğinde olduğunu bilinmekte ve kabul edilmektedir.
  1. Premium Üyelik Aboneliği’nin Fiyatının Belirlenmesi
  1. Premium Üyelik Aboneliği’nin fiyatı, Yönetmelik’in 5’inci maddesi gereğince tarafınıza satın alma işlemi sırasında bildirilmektedir. İlgili hizmet/ürün’ün fiyatı satın alındığı zamana göre farklılık göstereceğinden onay sırasında açıkça bildirilmektedir. Premium Üyelik dışında Uygulama ve Web Sitesi’nin kullanımı tamamen ücretsizdir. 
  2. Şirket, Google Play Store, App Store veya kredi kartıyla satın alım yapılması halinde ilgili bankalar ve aracı kullanılması halinde aracının talep edebileceği ek maliyet, komisyon, masraf veya herhangi bir ücretten sorumlu tutulamayacaktır.
  3. Premium Üyelik niteliği içerisinde işbu Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde sayılan nitelikler ilerde değişiklik gösterebilir veya ayrıca ücretlendirilebilecektir. Bu durumda ilgili Premium Üyelik’iniz tamamlandıktan sonra yenilenen tarifeye göre üyelik yenileyebileceğiniz tarafınıza bildirilecektir.
  1. Premium Üyelik Aboneliği’nin Teslim Zamanı
  1. Premium Üyelik Uygulama aracılığıyla satın alınabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi ‘’anında teslim edilen gayri maddi mallar’’ kategorisinde olan Premium Üyelik Aboneliği, Sözleşme’nin onaylanması akabinde derhal Üye’ye teslim edilecektir. 
  2. Teslim anı, Şirket tarafından Üye’ye işbu Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde belirtilen içeriklere ulaşım hakkının tanındığı andır. Bunun dışında, ilgili içeriklere ulaşmak ve kullanmak Üye’nin sorumluluğundadır.
  3. Üye’nin internet sağlayıcısı veya işletim cihazındaki kusurlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Buna göre Üye’nin, Premium içeriklere ulaşım anı, kullandığı cihazın işletim sistemine göre (Apple Store, Google Play Store vb.) değişiklik gösterebilir.
  4. Üye’nin işbu hizmeti kullanabilmesi için internet bağlantısının ve Uygulama ve Web Sitesi’ni görüntüleyebilecek/kullanabilecek cihazlara ihtiyacı vardır. Bunların temini Üye’ye aittir.
  1. Üye’nin Cayma Hakkı
  1. Yönetmelik’ta cayma hakkının kullanımı ve Taraflar’ın yükümlülükleri 9’uncu madde ile düzenlenmiştir. Buna göre; 
  2. ‘’MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  (2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

  (3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün 

  esas alınır.

  (4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

  (5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.’’

  1. Ayrıca yine Yönetmelik’te ‘’Cayma Hakkının İstisnaları’’ 15’inci madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

  ‘’MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.’’
  1. Üye, İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet, anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi bir mala ilişkin olduğu için Cayma Hakkının Kullanılmasının istisnalarının düzenlendiği 15’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtildiği üzere cayma hakkını kullanamaz..
  1. Elektronik İleti
  1. Sözleşme süresinden bağımsız olarak, Üye’nin üyelik formunu göndermeden önce vermiş olduğu onay kapsamında, onay geri alınana kadar Şirket ve/veya Şirket’in iştirakleri ve/veya Şirket’in iş ortakları, ve/veya Şirket’in iş yaptığı üçüncü kişiler tarafından Üye’ye bilgilendirme, pazarlama ve reklam amaçlı faks, e-posta, kısa mesaj, gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da diğer iletişim araçlarıyla başkaca bir icazet alınmadan elektronik ileti gönderilebilecektir.
  1. Gizlilik Hükümleri
  1. İşbu Sözleşme ile Üye’nin kabul etmiş olduğu Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Bu kapsamda Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin hükümleri Premium Üyelik Aboneliği’nden sonra da geçerli kalacak ve uygulanacaktır.
  1. Mücbir Sebepler
  1. Şirket; Google Play Store, App Store veya diğer aracı hizmet sağlayıcılarının sebep olduğu kesinti ve aksaklıklar ile doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü veya imkân yetersizliği nedeniyle ŞİRKET’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. 
  1. Sorumsuzluk Kaydı
  1. Şirket; Web Sitesi ve Uygulama’yı hiçbir tıbbi hastalığı, sorunu olmayan kişiler için hazırlamıştır. Üye’nin herhangi bir tıbbi hastalığı varsa Web Sitesi ve Uygulama’yı kullanmayı derhal sonlandırmalıdır.
  2. Üye Epilepsi Uyarısı’nı kabul etmeden Uygulama ve Web Sitesi’ni kullanamaktadır.
  1. Son Hükümler
  1. Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklı doğacak uyuşmazlıklarla ilgili olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün belirlediği parasal sınır içerisinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
  2. Üye, işbu Sözleşme ve Üyelik hükümleriyle ilgili her zaman tarafımıza [email protected] adresine başvurabilir. Başvurmadan önce Web Sitesi veya Uygulama’da bulunan İletişim Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bilgilendiğini kabul eder.